У трикутнику АВС кут з = 90 *, а = 30 *, ас =
В треугольнике авс угол с=90*, а=30*, ас=19 корень из 3 Найти вс B=180-90-30=60 градусвза
Відрізки AB і CD перетинаються в точці O так, що AO = BO, CO
Равнобочная трапеція з основами 3 і 13 см, діагональ якої є бісектрисою тупого кута,
Вирішіть трикутник АВС якщо: АВ = 5м, АС = 8м, ВС = 4м 1)
Отрезки AB и CD пересекаются в точке O так,что AO = BO, CO=DO, CO=5
Равнобочная трапеция с основаниями 3 и 13 см,диагональ которой является биссектрисой тупого угла,вращается вокруг
Решите треугольник АВС если: АВ=5м,АС=8м,ВС=4м 1) Находим углы по теореме косинусов и площадь по