Що таке методи графів

Що таке методи графів

  • загальний алгоритмічний метод для знаходження оптимальних рішень різних задач оптимізації, особливо дискретної і комбінаторної оптимізації. По суті, метод є варіацією повного перебору з відсівом
  • ВІДПОВІДЬ: Це сукупність непорожньої безлічі вершин і безлічі пар вершин (зв'язків між вершинами) .Неупорядоченная пара вершин наз-ся ребром, а впорядкована пара наз-ся дугой.Вершіни і ребра графа наз-ся його елементами,