Көнерген сөздер мысалдар мағынасы

Көнерген сөздер мысалдар мағынасы

  • Би -сот хан-президент
  • Конерген создер-кунделикти турмыста коп колданылмайтын, бирак создик корда сакталган, копшиликке тусиникти создер. конерген создер архаизмдер жане тарихи создер болып 2ге болинеди. Тарихи создерге кобинесе бурынгы биликтеги адамдардын лауазымдары, кару-жарак жатады ( болыс, султан, айбалта). архаизмдер ар дауир сайын озгерип, кейннен колданыстан мулде шыгып кеткен создер(патсайы, тумен, жаушы).