Көнерген сөздер мисалдар мағинаси

Көнерген сөздер мисалдар мағинаси

  • Бі -сот хан-президент
  • Конерген создер-кунделікті турмиста коп колданилмайтин, бірак создік корду сакталган, копшілікке тусінікті создер. конерген создер архаізмдер Жане Тарихи создер болипой 2ге болінеді. Тарихи создерге кобінесе буринги біліктегі адамдардин лауазимдари, кару-жарак жатади (болис, султан, айбалта). архаізмдер ар дауір сайин озгеріп, Кейн колданистан Мулде шигип Кетков создер (патсайи, тумен, жауши).